Slogan Áo Lớp Độc Đáo Với Những Từ Tiếng Anh

5 (100%) 1 vote

Trong việc thiết kế mẫu áo lớp ở bất kì nơi đâu ? với các bạn trẻ từ học sinh tới sinh viên , các câu lạc bộ trẻ … thì hầu hết đều có sử dụng các câu slogan cho mẫu áo đồng phục của nhóm, tập thể yêu cầu. Vậy thì slogan là gì? Và có những slogan nào thường được dùng cho áo lớp mà các bạn trẻ hay sử dụng. Đó là câu hỏi cần tìm đáp án.

ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (16) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (15) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (14)

  Theo ý hiểu thì ta có thể hiểu slogan là một khẩu hiệu để truyền đạt cho tất cả các thành viên khác cùng tham gia dựa trên lí tưởng, mục tiêu của nhóm đó theo ý nghĩa slogan hướng tới.

Hình 1. Áo đồng phục lớp của lớp với câu slogan quen thuộc

ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (3)

Rõ ràng là việc sử dụng slogan đang được sử dụng rộng rãi , mà sự xuất hiện của các câu slogan tiếng anh đang được các bạn trẻ ưa thích và được sử dụng khá nhiều trên các mẫu đặt hàng thiết kế đồng phục lớp.Đơn giản là các câu slogan áo lớp tiếng anh khá ngắn gọn,dễ đọc, mà bao hàm nhiều hàm ý sẽ giúp bao quát những lí  tưởng cũng như mong muốn mà các thành viên muốn đem lại.

 

Hình 2. Mẫu áo lớp của học sinh THPT với những slogan ý nghĩa

ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (463) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (429) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (419)

Các mẫu slogan tiếng anh thường được sử dụng cho các mẫu áo đồng phục lớp co thể kể ra như:

  • we are one ( chúng tôi là số 1 )
  • I can’t, you can’t but we can (Tạm dịch: “Tôi không thể, bạn không thể, nhưng chúng ta thì có thể”)
  • Our friendship will never change!
  • All for one, one for all (Tất cả vì một, một vì tất cả)
  • NOTHING IS IMPOSSIBLE

…và một số mẫu áo lớp khác như:

ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (460) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (433) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (431)

 

Và còn nhiều các câu slogan khác nữa cũng được các bạn trẻ sử dụng để cho vào mẫu áo của nhóm mình.

 

Hình 3. Một số mẫu áo sử dụng slogan tiếng anh

Chúng ta có thể thấy được số lượng phong phú các câu slogan với những khẩu hiệu hết sức ý nghĩa chính là sự quyết tâm, ý chí là mục tiêu mà các thành viên mong muốn đạt được biểu lộ thông qua câu slogan đầy ý nghĩa.
ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (397) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (326) ÁO LỚP ĐỘC ĐÁO (310)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *